Bonniers Trafikskola Online

Ecodriving – kör sparsamt & spara bränsle

ecodriving tips

Visste du att du årligen kan spara mellan 500 till 1500 kronor eller mer genom att använda dig utav Ecodriving när du kör bil eller andra fordon?

Sedan 2007 har Ecodriving ingått som ett moment i den svenska körkortsutbildningen för att sprida kunskap om denna fantastiska teknik som kan göra att du förminskar din bränsleförbrukning med hela 10–20 procent. Men vad innebär egentligen Ecodriving och varför är det viktigt?

Vad innebär Ecodriving?

När man frågar folk vad Ecodriving innebär får man allt som oftast svaret att det handlar om att hoppa över växlar och inte så mycket mer. Trots att detta är sant så består Ecodriving av så mycket mer än att bara hoppa över växlar.

Ecodriving brukar många gånger kallas sparsam körning eller ekonomisk körning och är kort och gott en körteknik. På senare år har dock denna körteknik fått ett oförtjänt dåligt rykte eftersom många associerar sparsam körning med långsam körning. Något som inte alls stämmer.

Sparsam körning innebär snarare ett smidigare körsätt – inte ett långsammare. Detta innebär att du inte alls förlorar någon tid på att köra sparsamt. Grundtanken med Ecodriving är att köra med god framförhållning, vilket innebär att du planerar din bilkörning för att undvika hårda inbromsningar och onödiga stopp.

Tänk såhär:

Du är på väg till jobbet eller skolan på cykel. Vad är jobbigast? De första pedaltagen du måste ta när du startar efter rödljuset? Eller att cykla i låg fart och sedan åka farten igen?

För de flesta är svaret på denna frågan självklar.

De första pedaltagen efter rödljuset är jobbigast. Samma princip gäller med din bil. Att starta från noll är alltid jobbigare. När du behöver starta bilen från noll ökar bränsleförbrukningen och det kostar dig mycket pengar. Det kostar däremot mindre att öka farten ifall din bil redan är i rullning.

Hur kör man Ecodriving?

Nu när du vet vad Ecodriving innebär är du troligtvis intresserad att veta hur du kan använda dig utav det i trafiken. Nedan följer ett par exempel på hur du kan köra smartare:

1. Varmkör inte – En kall motor som står och puttrar på tomgång drar mycket bränsle utan att göra någon nytta. Avgaserna är dessutom mycket giftiga. Undvik därför all typ av varmkörning och tomgångskörning.

2. Starta mjukt – Som vi nämnde tidigare så drar din bil väldigt mycket bränsle vid en stillastående start. Starta därför mjukt och växla upp så fort som möjligt. Vanligtvis brukar du kunna växla upp redan efter ett par meter. 2 billängder brukar vara lämpligt. Efter första uppväxlingen kan du ge gas mer bestämt för att förkorta accelerationstiden.

3. Accelerera relativt snabbt – Som vi nämnde i tidigare punkt så vill du accelerera så fort som möjligt. Detta eftersom du förbrukar mindre bränsle ifall du håller en jämn hastighet i jämförelse med om du accelererar. Därför är det bättre att snabbt komma upp i önskad hastighet istället för att accelerera långsamt. Det är dock viktigt att inte låta motorn överstiga 3000 varv per minut.

4. Undvik att använda kopplingen – Tryck ner och använd endast kopplingen när det verkligen behövs. Det vill säga vid växling. Anledningen till detta är att motorn förbrukar bränsle när du använder kopplingen.

5. Hoppa över växlar – Att hoppa över växlar hänger ihop med alla de ovanstående punkterna. Genom att hoppa över växlar accelererar du snabbare samtidigt som du undviker att använda kopplingen. De allra vanligaste växelhoppen är mellan 2:an till 4:an, samt 3:an till 5:an.

6. Jämn hastighet – Som vi också nämnt tidigare så är det bäst att hålla en så jämn hastighet som möjligt. Undvik hastiga inbromsningar eller hastighetsökningar. Ett tips är att hålla ett ordentligt avstånd till fordonet framför. Då påverkas du mindre av exempelvis köer och andra trafiksituationer som kan medföra inbromsningar eller hastighetsökningar.

7. Motorbromsa – Försök att undvika den vanliga bromsen och använd istället motorbromsen så ofta som möjligt. Detta gör du enkelt genom att enbart släppa gasen. När du motorbromsar förbrukas nämligen inget bränsle. Håll däremot ett öga på motorns varvtal och växla sedan ner innan det når cirka 1 200 – 1 300 varv per minut. Om motorn understiget dessa varvtal förbrukas det nämligen bränsle igen.

8. Undvik stopp – Som vi nämnt många gånger tidigare så vill du undvika stopp i så stor utsträckning som möjligt. Varje inbromsning och stopp gör att bränsleförbrukningen ökar.

9. Rulla mer – Det minst bränslekrävande för din bil är som vi nämnt många gånger tidigare att rulla fram. Försök därför att undvika stopp och bromsningar och rulla istället. Om du exempelvis ser ett rödljus en bra bit framför dig, kan du med fördel motorbromsa och sakta rulla fram (utan att stanna) och hoppas att det ska bli grönt innan du kommit ända fram. Ifall det fortfarande är rött så ska du självklart bromsa och stanna som vanligt. Du kan exempelvis också rulla i nedförsbackar.

10. Lyft blicken och planera din körning – När du behärskar dessa körtekniker är det bara att lyfta blicken och planera din körning på bästa möjliga sätt.

Varför är Ecodriving viktigt?

Ecodriving är framförallt viktig för att minska koldioxidutsläpp vid bilkörning, vilket i sin tur hjälper till att minska den negativa inverkan på miljön. Som vi tidigare nämnt så kan tekniken dock också minska dina bränslekostnader och slitage på bilen avsevärt.

Tekniken kan också användas för såväl personbilar, bussar lastbilar och arbetsmaskiner. Detta betyder att alla människor bakom ratten i ett motordrivet fordon har möjligheten att tillsammans minska farliga utsläpp som påverkar människor, djur och natur både lokalt, regionalt och globalt.

Lokalt så påverkas vi framförallt genom luftföroreningar och olika typer av hälsorisker som orsakas av fordonsutsläpp. Exempel på hälsorisker som kan orsakas av luftföroreningar är allergier, cancer och luftvägsbesvär.

Regionalt påverkar vi bland annat vår vackra natur genom försurning, övergödning och marknära ozon. Något som inte är särskilt trevligt för varken människor, djur eller natur.

De globala effekterna som fordonsutsläpp medför är framförallt en ökad växthuseffekt som hotar att förändra klimatet över hela jorden.

Kort och gott så påverkas vi alla miljöproblemen på ett eller annat sätt. Det som är bra är att vi alla också har chansen att minska vår negativa miljöpåverkan genom att använda Ecodriving. Glöm inte heller att du minskar både dina bränslekostnader och bilslitage.