Bonniers Trafikskola Online

Förbudsmärken - vad innebär de?

Ifall du är i takt med att ta körkort eller bara vill fräscha upp minnet med trafikregler, är det en bra idé att hålla lite extra koll på förbudsmärken. Men vad är egentligen ett förbudsmärke och vad innebär de?

Vad är ett förbudsmärke?

Förbudsmärken är en typ av vägmärke som informerar dig och andra trafikanter om att någonting är förbjudet. Det finns en mängd olika förbudsmärken, men något de allra flesta har gemensamt är att de är runda med röd ram, gul eller vit bakgrund, samt en symbol som visar vad som är förbjudet. De allra flesta förbudsmärken i Sverige har också ett snett sträck över symbolen. Det finns dock förbudsskyltar som saknar både symbol och sträck.

Vanligtvis gäller förbudsmärkena fram till nästa korsning om inget annat anges vid anknytning till märket.

Olika typer av förbudsmärken

Som vi nämnde tidigare så finns det en hel uppsjö av olika förbudsskyltar. Ibland kan det vara svårt att memorera och känna igen dem alla. Även för den erfarne trafikanten. Nedan tänkte vi därför visa hur några av de allra vanligaste förbudsmärkena ser ut, samt vad de innebär.

Förbud mot infart med fordon

Detta förbudsmärke förbjuder infart med alla typer av fordon, vilket betyder att du inte får beträda denna väg med varken bil, motorcykel eller lastbil. Vägen kan dock beträdas från andra riktningen. Likt andra förbudsskyltar så är detta runt, men i vissa fall kan märket även vara i böjt. Detta eftersom det ska vara lätt att känna igen även bakifrån.

Förbud mot trafik med fordon

Likt föregående förbudsskylt ”Förbud mot infart med fordon” så förbjuder detta märke infart med alla typer av fordon. Enda skillnaden är att detta märke avser trafik med fordon i båda riktningarna. Med andra ord får inget motordrivet fordon vistas på denna väg.

Förbud mot att parkera fordon

Detta märke förbjuder, precis som det heter, dig mot att parkera fordon. Detta förbud gäller endast på den sida av vägen där skylten finns uppsatt. Förbudet börjat att gälla från och med platsen där märket finns uppsatt och gäller till den plats där en ny bestämmelse eller vägmärke finns utsatt.

Det finns dock andra situationer där du inte heller får parkera ditt fordon, även om det inte finns någon förbudsskylt uppsatt. Exempel på dessa situationer är:

• Inom 30 meter före eller efter en järnvägs- och spårvägskorsning
• Fel sida av vägen, så att ditt fordon står mot färdriktningen
• På en huvudled (om det inte finns P-skylt)
• På en mötesplats
• Så att du blockerar någons utfart

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Detta förbudsmärke förbjuder dig och andra trafikanter att stanna och parkera ett fordon. I vissa fall kan detta förbud endast gälla ett visst fordonsslag eller trafikantgrupp. Detta ska då finnas angett på en tilläggstavla.

Förbud mot omkörning

Denna förbudsskylt innebär att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än mopeder och motorcyklar utan sidovagn. Detta förbud gäller tills det kommer en ny skylt som talar om att förbudet upphör. Denna skylt ser ut på följande sätt:

Nu när du vet vad ett förbudsmärke är, samt vad några utav dem innebär, kan du lugnt och försiktigt ge dig ut i trafiken igen. Om du vill lära dig ännu mer om förbudsmärken och andra vägskyltar kan du göra som 200 000 andra och läsa vår teoriutbildning.