Bonniers Trafikskola Online

Körkortstillstånd – information, fakta & ansökan

Körkortstillstånd bil

Ifall du planerar att ta körkort är det viktigt att först ansöka om ett körkortstillstånd. Om du är osäker på vad ett körkortstillstånd är eller hur du ansöker om ett, så har du kommit helt rätt. I denna guide kommer vi bland annat att gå igenom:

• Vad ett körkortstillstånd är
• Vad ett körkortstillstånd kostar
• Vad du behöver för att ansöka om ett körkortstillstånd
• Hur du går tillväga för att ansöka om ett körkortstillstånd
• Hur länge ett körkortstillstånd är giltigt

Körkortstillstånd – ett måste

Om du planerar att ta körkort så är det allra första steget att ansöka om ett körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Ifall du saknar ett giltigt körkortstillstånd så får du nämligen inte övningsköra varken privat eller på en trafikskola.

Att ansöka om ett körkortstillstånd är alltså ett måste för att du ska kunna ta körkort och bör därför vara en av de första sakerna du gör. En annan sak som är viktig att komma ihåg om du planerar att köra privat, är att både du och din handledare måste genomföra en introduktionsutbildning på en trafikskola.

Välj rätt behörighet

För att skicka in en ansökan om körkortstillstånd bör du vara äldre än 14 år. När du väl ansöker om tillståndet kommer du också att behöva välja vilken typ av behörighet tillståndet ska gälla.

Det finns tre olika behörighetsgrupper – grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Nedan kan du läsa om vilka körkortsbehörigheter som ingår i de olika grupperna:

Grupp 1

• AM (EU-moped)
• A1 (Lätt motorcykel)
• A2 (Mellanstor motorcykel)
• A (Tung motorcykel)
• B (Personbil)
• BE (Lätt lastbil)

Grupp 2

• AM (EU-moped)
• A1 (Lätt motorcykel)
• A2 (Mellanstor motorcykel)
• A (Tung motorcykel)
• B (Personbil)
• BE (Lätt lastbil)
• C1 (Medeltung lastbil)
• C1E (Medeltung lastbil med tungt släp)
• C (Tung lastbil)
• CE (Tung lastbil med tungt släp)

Grupp 3

• AM (EU-moped)
• A1 (Lätt motorcykel)
• A2 (Mellanstor motorcykel)
• A (Tung motorcykel)
• B (Personbil)
• BE (Lätt lastbil)
• C1 (Medeltung lastbil)
• C1E (Medeltung lastbil med tungt släp)
• C (Tung lastbil)
• CE (Tung lastbil med tungt släp)
• D1 (Mellanstor buss)
• D1E (Mellanstor buss med tungt släp)
• D (Buss)
• DE (Buss med tungt släp)

Du kan välja att ansöka om ett körkortstillstånd som enbart gäller ett specifikt fordon inom de olika grupperna, alternativt att ansöka om ett tillstånd som gäller en hel grupp. Ifall du planerar att ta körkort för EU-moped eller bil, rekommenderar vi att du ansöker om ett körkortstillstånd som gäller alla behörigheter i grupp 1.

Anledningen till detta är att du då slipper att ansöka om ett nytt tillstånd om du senare bestämmer dig för att ta körkort för en annan behörighet. Du kanske inte känner för det nu, men kanske om ett par år. På detta sätt kan du spara både värdefull tid och pengar.

Om du exempelvis är 16 år och planerar att ta körkort för EU-moped, kan du då använda samma körkortstillstånd för att övningsköra i samband med bilkörkortet några år senare. Detsamma gäller ifall du planerar att bilkörkortet. Även om du inte känner för det nu så kanske du bestämmer dig för att senare ta körkort för lätt motorcykel.

Kom dock ihåg att alltid kontrollera ifall ditt körkortstillstånd är giltigt innan du ger dig ut i trafiken. Ett annat tips är att skicka in din ansökan i god tid eftersom det i vissa fall kan vara långa handläggningstider.

Körkortstillstånd pris

Många undrar vad det egentligen kostar att ansöka om ett körkortstillstånd. Dels så tar Transportstyrelsen, som utfärdar tillstånden, ut en administrativ avgift för att pröva din ansökan. Priset för detta varier beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om, samt under vilka omständigheter. För ett vanligt körkortstillstånd ligger priset för tillfället på 150 kronor. Kontrollera dock aktuella avgifter för att se ifall det skett några ändringar.

I och med att du skickar in din ansökan så behöver du även bifoga ett synintyg som är utfärdat av en legitimerad optiker. Du måste alltså genomföra en synundersökning hos en optiker, vilket också är en utgift som tillkommer. Priset för detta varierar, men vi rekommenderar att du besöker din lokala optiker. Vanligtvis kostar det inte mer än 200 kronor för att göra en synundersökning.

Körkortstillstånd syntest

Som vi nämnde tidigare så behöver du i och med att du skickar in din ansökan även bifoga ett synintyg som är utfärdat av en legitimerad optiker. Detta är inget konstigt utan något som din lokala optiker kan utföra.

Notera dock att synintyget inte får vara utfärdat tidigare än två månader före du skickar in din ansökan. Ifall du inte bifogar ett synintyg i och med ansökan kommer den mest troligt att bli nekad.

Körkortstillstånd läkarintyg

Ifall du planerar att ansöka om ett körkortstillstånd för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som ingår i behörighetsgrupperna 2 och 3, behöver du dessutom komplettera din ansökan med ett läkarintyg.

I vissa andra fall så kan det också behövas läkarintyg även vid ansökningar om tillstånd till vanligt bilkörkort. Exempel på dessa situationer kan exempelvis vara ifall du ska ansöka om ett nytt körkortstillstånd efter rattfylleri, sjöfylleri, narkotikabrott, eller på grund utav ADHD, ADD eller Asperger diagnoser.

Läkarintyget ska utfärdas av en legitimerad läkare och det är även viktigt att intyget bifogas i samband med att du skickar in din ansökan om körkortstillstånd. I vissa fall har även den läkare som utför intyget möjlighet att skicka in det digitalt direkt till Transportstyrelsen. Kontrollera detta med den läkare som utför ditt eventuella intyg.

Notera också att läkarintyget likt synintyget inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Ansökan om körkortstillstånd

Nu när du vet vad ett körkortstillstånd är, vad ett körkortstillstånd kostar, samt vad du behöver för att ansöka om ett körkortstillstånd, tänkte vi nu gå igenom hur du går tillväga för att ansöka om ett körkortstillstånd.

Som vi nämnt tidigare så utfärdas alla körkortstillstånd i Sverige av Transportstyrelsen. Det allra smidigaste sättet att ansöka om tillståndet är på internet, via Transportstyrelsens webbplats Där kan du enkelt skicka in din ansökan och även betala direkt. För dig som vill så går det istället att beställa hem blanketter till din folkbokföringsadress och sedan skicka in dessa via post. Räkna dock med en längre handläggningstid ifall du väljer detta alternativ.

När du väl ska skicka in din ansökan så fyller du i de uppgifter som vi tidigare gått igenom – vilken typ av behörig du ansöker om, kompletterar med synintyg och eventuellt läkarintyg. Utöver detta så behöver alla fylla i en obligatorisk hälsodeklaration med allmänna frågor om sin hälsa.

Som vi också nämnt tidigare så har vissa optiker och läkare möjlighet att skicka in intygen direkt till Transportstyrelsen digitalt, vilket gör att du slipper göra det själv i samband med din ansökning. Ifall dem inte har möjlighet att göra detta, måste du göra det själv i samband med att du skickar in din ansökan.

När du väl skickat in din ansökan så kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. I och med detta så kontrolleras det bland annat också ifall du är straffad, samt ifall du är trovärdig ur ett nykterhetsperspektiv. Det kan exempelvis ställa till med problem ifall du är straffad för grövre brott, drogrelaterade brott eller blivit omhändertagen för fylleri.

Även tidigare beslut om villkor, varning eller återkallelse av förarbevis, körkortstillstånd eller körkort kan påverka bedömning.

För det mesta sker denna prövning av ren formalitet och sannolikheten att få avslag på sin ansökan är oftast minimal.

Om du efter detta anses som en lämplig förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden får du ditt körkortstillstånd.

Handläggningstid

Vanligtvis tar det mellan 1–6 veckor för Transportstyrelsen att handlägga ditt ärende och skicka hem ditt körkortstillstånd.

Nedan följer en kort sammanfattning om hur du ansöker om körkortstillstånd:

• Fyll i ansökan om körkortstillstånd på Transportstyrelsens webbplats eller de blanketterna som du har möjlighet att få hemskickade. Glöm inte att komplettera med ett synintyg och eventuellt läkarintyg.

• Betala in avgiften till Transportstyrelsen i samband med att du skickar in ansökan. Detta kan du göra genom din internetbank. Du får dock även ett inbetalningskort hemskickat till din bokföringsadress.

• När och om Transportstyrelsen har beviljat ditt tillstånd får du ett ”Bevis om körkortstillstånd”.

Körkortstillstånd giltighetstid

När du väl fått ditt körkortstillstånd så är det giltigt i fem år, utan möjlighet att förlänga tiden. Ifall du har körkortstillstånd som gått ut och du fortfarande behöver det, måste du göra en ny ansökan.

Om du däremot har tappat bort eller råkat förstöra ditt körkortstillstånd, kan du enkelt kontakta Transportstyrelsen för att beställa en kopia av ditt tillstånd. Du behöver alltså inte göra en ny ansökan.

Körkortstillstånd handledare

Tänk på att det inte bara är den som ska övningsköra som behöver skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. Ifall du ska övningsköra privat behöver även den som ska vara handledare skicka in en ansökan. Detta kan exempelvis vara en förälder eller någon annan som redan har ett körkort. Nedan kan du läsa mer om vad som krävs för att bli handledare:

• Du har fyllt 24 år

• Din elev har ett giltigt körkortstillstånd

• Både du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om det gäller bil eller lätt lastbil

• Du har ett giltigt körkort från Sverige eller annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under minst fem av de senaste tio åren

Ifall du uppfyller dessa kriterier har du möjlighet att agera handledare för någon som ska övningsköra med bil. Som handledare kan du ha upp till 15 elever samtidigt. Notera dock att du behöver skicka in en separat ansökan för varje elev.

Du kan ansöka om att bli handledare direkt på Transportstyrelsens webbplats, vilket inte kräver någon e-legitimation. Du har också möjlighet att beställa hem blanketter att fylla i om du hellre önskar det.

Innan Transportstyrelsen kan godkänna din ansökan måste dock din elev inneha ett godkänt körkortstillstånd och din ansökningsavgift vara betald. Du kan betala denna avgift i samband med att du skickar in din ansökan. Du får då en bekräftelse som innehåller inbetalningsuppgifter för betalning med internetbanken. Notera dock att du även för ett inbetalningskort hemskickat. Detta kan du använda ifall du inte har någon internetbank.

När och om Transportstyrelsen godkänner din ansökan får du ett ”Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning” hemskickat. Detta bevis måste du alltid se till att ha med dig under övningskörningar. Vanligtvis tar det inte mer än en vecka innan du har beviset i handen.

En annan sak som är viktig att tänka på är att det är du som handledare som anses vara förare under övningskörningen.

Hur länge är handledarbeviset giltigt?

Likt körkortstillståndet så är även handledarbeviset giltigt i fem år under förutsättningen att körkortet inte blir återkallat.

När kan du inte bli handledare?

Notera att det finns vissa situationer där du inte kan bli godkänd som handledare. Exempel på dessa situationer är:

• Ifall ditt körkort varit indraget mer än tre månader under de senaste tre åren med anledning av att du brutit mot en betydande trafikregel. Detta kan exempelvis vara fortkörning.

• Ifall ditt körkort har varit indraget någon gång under de senaste tre åren med anledning av rattfylleri, grova brott och eller otillförlitlig ur ett nykterhetsperspektiv.

• Ifall ditt körkort under de senaste tre åren varit giltigt med villkor om alkolås.

• Ifall du redan är handledare för 15 elever.

Det finns dock även situationer när du kan bli godkänd som handledare även ifall ditt körkort varit indraget. Exempel på dessa situationer är:

Exempel 1: Erik körde mot rött ljus den 1 juni 2015 och hans körkort återkallades i en månad till och med den 1 juli. Hans körkort har inte varit indraget tidigare, därför påverkar inte återkallelsen hans möjligheter att bli handledare.

Exempel 2: Maria gjorde sig skyldig till rattfylleri den 1 juni 2015 och hennes körkort återkallades i tolv månader till och med den 1 juni 2016. Hon kan därför bli handledare tidigast den 1 juni 2019.

Introduktionsutbildning för övningskörning med bil

Som vi tidigare nämnt ett flertal gånger så måste både den som ska övningsköra och handledaren genomgå en introduktionsutbildning. Denna introduktionsutbildning är likadan både för den som ska övningsköra och handledaren, men behöver dock inte gås vid samma tillfälle.

Den som ska övningsköra måste vara minst 15 år och 9 månader för att få genomföra utbildningen. Likt körkortstillståndet och handledarbeviset är utbildningen giltig i fem år från och med dagen som den genomfördes.

Vad omfattar introduktionsutbildningen?

Introduktionsutbildningen pågår vid ett tillfälle och i minst tre timmar och innehåller bland annat:

• Målet och innehållet i körkortsutbildningen

• Vilka regler som måste följas vid övningskörning

• Hur ni bäst planerar övningskörningen

• Trafiksäkerhet och miljö

Notera att denna utbildning endast behöver göras för att få övningsköra med bil och lätt lastbil, inte med motorcykel, lastbil, buss eller annat motordrivet fordon.

Vi har nu gått igenom vad ett körkortstillstånd är, vad du behöver för att ansöka om ett körkortstillstånd, samt hur du går tillväga för att skicka in din ansökan. Utöver detta har vi även gått igenom vad som krävs för att bli handledare, samt övergripande information om den introduktionsutbildning både elev och handledare måste genomföra.

Om du inte tidigare ansökt om körkortstillstånd så har du nu all information för att göra det och komma ett steg närmare körkortet